pieniadz.pl

Wilbo SA
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

20-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-20
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku wpłynęło do Spółki w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej (Dz. U. 05.184.1539) z dnia 29 lipca 2005 roku, zawiadomienie od Pani Agnieszki Markowicz o nabyciu w dniu 15 listopada 2012 roku akcji Wilbo SA.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pani Agnieszka Markowicz nabyła od Pana Waldemara Wilandt:

1) 257.223 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii A1 Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA.
Nabyte akcje stanowią 1,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 286 115 głosów na WZA, co stanowi 4,6% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2) 301.289 (trzysta jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii BA Wilbo SA
o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA.
Nabyte akcje stanowią 1,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 506 445 głosów na WZA, co stanowi 5,39% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Przed zwarciem umowy sprzedaży akcji, Pani Agnieszka Markowicz nie posiadała akcji Wilbo SA.
Po nabyciu akcji Pani Agnieszka Markowicz posiada łącznie z wszystkich akcji 3,44% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4a ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Wilbo SA uzupełnia treść Raportu nr 70/2012 z dnia 19 listopada 2012 roku dotyczącego nabycia akcji Spółki przez Panią Barbarę Kanigowską oraz Ewę Chmielak o informację jaka liczba głosów przypada z każdego rodzaju akcji, ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki oraz w kapitale zakładowym.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pani Barbara Kanigowska nabyła od Pana Waldemara Wilandt:

1)348.711 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset jedenaście) akcji imiennych serii BA Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda, uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Wilbo SA.
Nabyte akcje stanowią 2,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 743 555 głosów na WZA, co stanowi 6,24% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2) 1.049.005 (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy pięć) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
Nabyte akcje stanowią 6,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 049 005 głosów na WZA, co stanowi 3,75% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Przed zwarciem umowy sprzedaży akcji, Pani Barbara Kanigowska nie posiadała akcji Wilbo SA.
Po nabyciu akcji Pani Barbara Kanigowska posiada łącznie z wszystkich akcji 8,62% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 2 792 560 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Zgodnie z treścią zawiadomienia Pani Ewa Chmielak nabyła łącznie od Panów Dariusza Bobińskiego oraz Waldemara Wilandt:
1) 167 300 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii A2 Wilbo SA
o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
Nabyte akcje stanowią 1,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 167 300 głosów na WZA, co stanowi 0,60% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

2) 1 498 740 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści) akcji imiennych nieuprzywilejowanych serii BB Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda.
Nabyte akcje stanowią 9,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dają prawo do wykonywania 1 498 740 głosów na WZA, co stanowi 5,36% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

Przed zwarciem umowy sprzedaży akcji, Pani Ewa Chmielak nie posiadała akcji Wilbo SA.
Po nabyciu akcji Pani Ewa Chmielak posiada łącznie z wszystkich akcji 10,27% udziału w kapitale zakładowym Wilbo SA oraz ma prawo do wykonywania 1 666 040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,96%
w ogólnej liczbie głosów na WZA.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm