pieniadz.pl

Wilbo SA
Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA

06-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 67 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Termin oraz porządek obrad NWZA Wilbo SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział VIII KRS pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 36 Statutu Spółki zwołuje na dzień 03 grudnia 2012 roku, na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.

Porządek obrad:

1 Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3 Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
6 Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
7 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm