pieniadz.pl

Wilbo SA
Otrzymanie Postanowień z Sądu dotyczących wniosku o upadłość

05-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-05
Skrócona nazwa emitenta
WILBO
Temat
Otrzymanie Postanowień z Sądu dotyczących wniosku o upadłość
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Wilbo SA informuje, iż dnia 05 listopada 2012 roku otrzymał:

1/ Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 22 października 2012 roku o umorzeniu postępowania z wniosku dłużnika Wilbo SA o ogłoszenie upadłości.
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż wnioskiem z dnia 16 lipca 2012 roku dłużnik Wilbo SA w Gdyni wniósł o ogłoszenie upadłości. Pismem z dnia 14 września 2012 roku dłużnik cofnął wniosek.
W świetle art. 355 kpc Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.
Wobec tego na mocy art. 35 prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 355 par. 1 kpc orzeczono jak na wstępie.

2/ Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 22 października 2012 roku o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości Wilbo SA z wniosku wierzyciela RS HILLS R. Szatkowski spółka jawna w Gdańsku
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, iż wnioskiem z dnia 24 sierpnia 2012 roku wierzyciel RS HILLS R. Szatkowski spółka jawna w Gdańsku wniósł o ogłoszenie upadłości. Pismem z dnia 18 września 2012 roku wierzyciel cofnął wniosek.
W świetle art. 355 kpc Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne.
Wobec tego na mocy art. 35 prawa upadłościowego i naprawczego w zw. z art. 355 par. 1 kpc orzeczono jak na wstępie.
Od doręczonego postanowienia służy zażalenie.

3/ Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 22 października 2012 roku, na mocy którego w oparciu o art. 219 kpc w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego zarządzono połączenie sprawy o ogłoszenie upadłości Spółki z wniosku wierzyciela Mariana Stenzel prowadzącego gospodarstwo rolne w Pępowie z wnioskiem wierzyciela Zaklad Przetworstwa Owocowo-Warzywnego KOTLIN sp. z o.o. w Kotlinie, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

4/ Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 22 października 2012 roku, na mocy którego w oparciu o art. 219 kpc w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego zarządzono połączenie sprawy o ogłoszenie upadłości Spółki z wniosku wierzyciela Mariana Stenzel prowadzącego gospodarstwo rolne w Pępowie z wnioskiem wierzyciela FRUKTON Przetwórnia Owoców i Warzyw K.P. Grzegorczyk spółka jawna w Kaliszu, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.

5/ Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ Wydział VI Gospodarczy z dnia 22 października 2012 roku, na mocy którego w oparciu o art. 219 kpc w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego i naprawczego zarządzono połączenie sprawy o ogłoszenie upadłości Spółki z wniosku wierzyciela Mariana Stenzel prowadzącego gospodarstwo rolne w Pępowie z wnioskiem wierzyciela Wojciecha Józkowiak Przedsiębiorstwo Handlowe KALLER w Kołobrzegu, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm