pieniadz.pl

Sfinks SA
Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu

03-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
SFINKS POLSKA S.A.
Temat
Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Spółka", "Sfinks") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu przez Pana Bogdana Bruczko z dniem 2 czerwca 2014 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Swoją decyzję Pan Bogdan Bruczko umotywował obowiązkami związanymi z powołaniem go na stanowisko Prezesa Zarządu Shanghai Express Sp. z o.o.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm