pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku - korekta

28-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016 K
Data sporządzenia: 2016-01-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku - korekta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Lotos S.A. w związku z zaistniałą omyłką pisarską raporcie nr 6/2016 z dnia 27.01.2016 koryguje niniejszy raport bieżący w sposób następujący:

- w tytule było: "Zawarcie umów o wartości znaczącej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółkami z grupy Petraco",

- a powinno być: "Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 27 stycznia 2016 roku",

- w liczbie głosów posiadanych przez OFE PZU "Złota Jesień" było: 9.100.00,

- a powinno być: 9.100.000.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest par. 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm