pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Powzięcie informacji od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie utrzymania w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy

07-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-07
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Powzięcie informacji od Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w sprawie utrzymania w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29 z dnia 14 października 2015 roku, Zarząd Grupy LOTOS S.A. ("Spółka") powziął informację o utrzymaniu przez Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w mocy decyzji wydanej przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy ("UKS"), w której organ ten określił Spółce wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za okres styczeń – grudzień 2010 roku oraz wykazał zaległości w kwocie 48,4 mln zł. Spółka uiściła kwotę zaległości w dniu 30 września 2015 roku wraz z odsetkami w kwocie 28,3 mln zł.

Utrzymanie w mocy decyzji UKS jest odpowiedzią na złożone przez Spółkę odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w dniu 14 października 2015 roku.

Spółce przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm