pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Odwołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

26-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-26
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Odwołanie członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26.01.2016 r. otrzymał informację, że Minister Skarbu Państwa (akcjonariusz Spółki), działając na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, odwołał Pana Roberta Pietryszyna ze składu Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm