pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Rezygnacja przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

13-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-13
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Rezygnacja przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa LOTOS S.A. informuje, że w dniu 13.05.2016 r. panowie: Robert Pietryszyn, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Marcin Jastrzębski, Członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. złożyli oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z dniem 13.05.2016 r.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm