pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ABM Solid SA (ABM)

Pełna nazwa ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Adres UL. BARTLA 3 33-100 TARNÓW
Telefon (014) 626-02-07
Prezes Marek Pawlik
Fax (014) 622-45-51
WWW www.abmsolid.eu
E-mail office@abmsolid.eu
ISIN PLABMSD00015

Komunikaty spółki: ABM Solid SA (ABM)

2016-09-13 15:35 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
2016-08-31 06:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-01 19:06 Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.
2016-06-29 15:10 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2016 roku.
2016-06-29 14:54 Powołanie Zarządu kolejnej kadencji.
2016-06-29 14:47 Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
2016-06-29 14:34 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2016 roku.
2016-06-29 14:16 Wybór biegłego rewidenta.
2016-06-22 11:34 Korekta numeracji raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku.
2016-06-21 12:19 Podpisanie UMOWY WSPÓŁPRACY STRATEGICZNEJ z China Harbor Engineering Company.
2016-06-02 12:24 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2016-05-13 19:09 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-12 12:52 Złożenie przez Emitenta oświadczenia o cofnięciu pozwu przeciwko Bankowi Millennium S.A.
2016-05-10 08:11 Podpisanie przez Emitenta ugody sądowej z Bankiem Millennium S.A.
2016-04-26 15:37 Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
2016-04-18 15:28 Informacja o sprzedaży akcji ABM SOLID S.A. w upadłości układowej.
2016-03-18 21:56 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 20:48 Raport roczny R 2015
2016-03-15 16:09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
2016-02-17 15:36 Podpisanie aneksu do Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.
2016-01-14 07:51 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
2015-12-29 11:27 Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.
2015-12-18 13:33 Podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane.
2015-12-08 10:35 Informacja o zmianie stanu posiadania akcji ABM SOLID S.A. w upadłości układowej.
2015-11-16 12:37 Wyznaczenie dnia referencyjnego oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przeprowadzenie procesu scalenia akcji.
2015-11-13 18:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-05 16:35 Tekst Jednolity Statutu Spółki.
2015-11-05 16:27 Rejestracja przez Sąd zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta.
2015-10-08 12:14 Podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane.
2015-09-29 16:06 Informacja o zakupie akcji ABM SOLID S.A. w upadłości układowej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm