pieniadz.pl

ABM Solid SA
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

15-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-15
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej _dalej: ABM SOLID lub Spółka_ informuje, że w dniu 14 marca 2016 roku otrzymał pismo od komornika sądowego w Gorlicach w którym to piśmie komornik informuję ABM SOLID o wszczęciu na wniosek wierzyciela hipotecznego tj. Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Bank_ postępowania w sprawie zapłaty należności wraz z odsetkami stanowiących wierzytelności poza układowe zabezpieczone majątkiem Spółki.

Spółka przedmiotowe postępowanie uznaje za bez podstawne gdyż obecnie Sędzia Komisarz ustanowiony w toku toczącego się postępowania upadłościowego ABM SOLID nie rozstrzygnął jeszcze kwestii podziału wierzytelności Banku na wierzytelności zabezpieczone _poza układowe_ i wierzytelności niezabezpieczone _objęte postępowaniem układowym_.

Przedmiotowe postępowanie nie dotyczy bieżącej działalności Spółki oraz nie blokuje środków finansowych będących w posiadaniu Spółki.

W związku z powyższym Spółka zamierza złożyć skargę na czynności komornika oraz rozważy wystąpienie z powództwem przeciw egzekucyjnym.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm