pieniadz.pl

ABM Solid SA
Podpisanie aneksu do Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.

17-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-17
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku oraz nr 32/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku, Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej _działając jako Podwykonawca_ informuje, że w dniu 17 lutego 2016 roku otrzymał podpisany przez drugą stronę tj. firmę INTOP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _działający jako Zlecający_ aneks nr 1 do Umowy z dnia 1 października 2015 roku _aneks podpisywany korespondencyjnie_.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej mostu nad rzeką Wartą w km. 110,585 linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym i montażem.

Przedmiotowy aneks doprecyzowuje ilość konstrukcji stalowej do wykonania w ramach przedmiotowej Umowy.

W związku z powyższym ulega zmniejszeniu wynagrodzenie umowne do kwoty 6 596 260,16 zł netto.

Ostateczna kwota wynagrodzenia Podwykonawcy zostanie obliczona powykonawczo na podstawie rzeczywistych obmiarów.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość, która przekracza 10 % wartości przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich 4 kwartałów.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm