pieniadz.pl

ABM Solid SA
Tekst Jednolity Statutu Spółki.

05-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-05
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Tekst Jednolity Statutu Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej w związku z otrzymaniem w dniu 05 listopada 2015 roku Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 października 2015 roku w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki ustalony w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą ABM SOLID S.A. w upadłości układowej, zgodnie z delegacją wynikającą z uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2015 roku.

Treści dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w Statucie przedstawione zostało w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 14 września 2015 roku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm