pieniadz.pl

ABM Solid SA
Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.

01-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-01
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie Umowy na wykonanie konstrukcji stalowej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej _działając jako Dalszy Podwykonawca_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez drugą stronę tj. firmę NOWAK – MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Broniewskiego 51 _działający jako Podwykonawca_ umowę datowaną na 11 lipca 2016 roku _umowa podpisywana korespondencyjnie_.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji stalowej obiektów mostowych MD-02 i WD-04 w ciągu obwodnicy miejscowości Czarnowąsy wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dostawą na budowę i montażem.

Wartość Umowy wynosi 12 311 233,36 zł netto.

Termin realizacji do dnia 30-06-2017 roku.

Kary Umowne:
- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dalszego Podwykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy.
- za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy.

Strony Umowy mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, w przypadku, gdyby poniesione przez niego szkody przewyższają wysokość zastrzeżonych powyżej kar umownych.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od typowych uregulowań tego rodzaju umów.

Umowa została uznana za znaczącą gdyż jej wartość przekracza przyjęte przez Spółkę kryterium istotności.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm