pieniadz.pl

ABM Solid SA
Wyznaczenie dnia referencyjnego oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przeprowadzenie procesu scalenia akcji.

16-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-16
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Wyznaczenie dnia referencyjnego oraz złożenie wniosku do Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia obrotu akcjami oraz wniosku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o przeprowadzenie procesu scalenia akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej (dalej: ABM SOLID SA) informuje, iż w wykonaniu Uchwały nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABM SOLID SA z 14 września 2015 r. w przedmiocie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w dniu 16 listopada 2015 r. podjął uchwałę o wyznaczeniu dnia referencyjnego przypadającego na dzień 30 listopada 2015 r.

Ponadto Zarząd ABM SOLID SA złożył w dniu 16 listopada 2015 roku do:

1) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - wniosek o zawieszenie notowań akcji ABM SOLID SA w związku z planowanym scaleniem akcji w okresie od 25 listopada 2015 r. do dnia 7 grudnia 2015 r.;

2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. - wniosek o scalenie (połączenie) akcji ABM SOLID SA na dzień 7 grudnia 2015 r.

W związku z ustalonym z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych harmonogramem procesu scalenia akcji, dzień scalenia akcji ABM SOLID SA ustalono na dzień 7 grudnia 2015 r., a dzień wznowienia notowań akcji ABM SOLID S.A. po dniu scalenia na dzień 8 grudnia 2015 r.

Zarząd ABM SOLID SA stosownie do § 2 ust. 6 przywołanej powyżej Uchwały zwraca się do akcjonariuszy ABM SOLID SA o sprawdzenie na rachunkach papierów wartościowych stanu posiadania akcji Spółki celem dostosowania posiadanej liczby akcji do parytetu wymiany tj.: 10:1.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm