pieniadz.pl

ABM Solid SA
Podpisanie przez Emitenta ugody sądowej z Bankiem Millennium S.A.

10-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie przez Emitenta ugody sądowej z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 9 maja 2016 roku przed Sędzią Komisarzem, za zgodą Nadzorcy Sądowego, zawarł z Bankiem Millennium S.A. _dalej "Bank"_ ugodę kończąca spór o wysokość wierzytelności Banku zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym Emitenta _dalej Ugoda_.

Na mocy Ugody, Bank ograniczył roszczenia wobec Emitenta z kwoty 29.189.527,82 zł do kwoty 5.000.000,00 zł to jest o ok. 83 %.

Wierzytelność ta ma charakter układowy i zostanie objęta stosowną redukcją wynikającą z postępowania układowego Spółki, a Bank zobowiązał się do głosowania na zgromadzeniu wierzycieli Emitenta za przyjęciem układu.

Podpisanie powyższej ugody znacząco przybliża Emitenta do zawarcia układu, jako że Bank był jednym dwóch największych wierzycieli Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm