pieniadz.pl

ABM Solid SA
Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ABM SOLID S.A. w upadłości układowej powołało Radę Nadzorczą Spółki na kolejną kadencję.

W skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:
1. Wiesław Waszkielewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Dominik Pawlik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Jan Antończyk – Członek Rady Nadzorczej
4. Barbara Pawlik – Członek Rady Nadzorczej
5. Sebastian Matera – Członek Rady Nadzorczej

Wyżej wymienione osoby były Członkami Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji dlatego informacje wymagane § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zostały już wcześniej opublikowane przez emitenta. Informacje te nie uległy zmianie i są również dostępne na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm