pieniadz.pl

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 56 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _dalej "Spółka"_ informuje, że w dniu 22 lipca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę dotyczącą powołania z dniem 22 lipca 2016 r., Pana Dominika Tomczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Dominik Tomczyk posiada tytuł MBA warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego, ukończone studia podyplomowe w ramach Polsko-Austriackiego Studium Menedżerskiego na WIFI w Wiedniu. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek "Organizacja i Logistyka Handlu".

Karierę zawodową rozpoczął w spółce TRAS Sp. z o.o., gdzie w latach 1997-1998 zajmował stanowisko kierownika logistyki. Tę samą funkcję pełnił potem kolejno w spółkach BAHLSEN Sp. z o.o. _lata 1998 – 2001_ oraz WOSANA S.A _lata 2001-2002_. W kolejnych latach zdobywał doświadczenie pracując przy projektach zarządczych _interim management_ na rzecz funduszu INNOVA CAPITAL w CARMAN POLSKA Sp. z o.o.. _lata 2002- 2003_ a następnie CONFEX AB Sp. z o.o _2003_ oraz Office Depot _2003_.

W 2004 r. związał się z Grupą LOTOS S.A., gdzie początkowo pracował jako Dyrektor Logistyki, dalej Dyrektor Operacyjny w spółce LOTOS Oil _2004-2007_, a następnie członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny oraz Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny w spółce LOTOS Parafiny Sp. z o.o. W roku 2012 wraz funduszem Krokus PE oraz kilkoma menedżerami przeprowadził transakcję management buy out zarządzanej przez siebie Spółki. Od 2012 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego POLWAX S.A.

Zgodnie ze złożonym pisemnie oświadczeniem Pan Dominik Tomczyk nie wykonuje w stosunku do Spółki innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm