pieniadz.pl

Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

10-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 48 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-10
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego działającego za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, Dariusz Cegielski, działający za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Euro Investor"_, zawiadamia niniejszym, że w dniu 7 czerwca 2016 r. nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych przez Euro Investor akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie _"Spółka"_, skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia.

Zmiana udziału nastąpiła w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 46/2016 w dniu 7 czerwca 2016r., co spowodowało spadek udziału Euro Investor w głosach o 3,10 %.

Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Euro Investor posiadał:
1_ 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 18,44% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 31,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
2_ 5.583.114 akcji zwykłych okaziciela, stanowiących 41,19% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.583.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 34,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co dawało łącznie 8.083.114 akcji stanowiących 59,63% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 10.583.114 głosów, stanowiących 65,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie Euro Investor posiada:
1_ 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 17,42% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 29,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz
2_ 5.583.114 akcji zwykłych okaziciela, stanowiących 38,91% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.583.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 33,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
co daje łącznie 8.083.114 akcji stanowiących 56,34% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 10.583.114 głosów, stanowiących 62,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor.

Nie istnieją podmioty zależne od Dariusza Cegielskiego lub Euro Investor posiadające akcje Spółki.

Nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm