pieniadz.pl

Ustanowienie zastawu rejestrowego na kluczowych aktywach spółki zależnej

07-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-07
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na kluczowych aktywach spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie _"Emitent"_ informuje, że w dniu dzisiejszym
do Emitenta wpłynęło postanowienie z dnia 29 sierpnia 2016 r. o dokonaniu wpisu zastawu do rejestru zastawów prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XV Gospodarczy – Rejestru Zastawów.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zbiorze ruchomości i zbywalnych praw majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki OTP S.A. z siedzibą w Płocku _"Przedmiot Zastawu"_ na mocy umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw zawartej pomiędzy SYNTAXIS Il Luxembourg Capital S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu _"Zastawnik"_ a OTP S.A. _dawniej: ORLEN Transport S.A._ w dniu 10 marca 2016 r. _"Umowa Zastawu"_ i wpisu zastawu do rejestru zastawów w dniu 30 sierpnia 2016 r.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności wynikających z gwarancji udzielonej przez OTP S.A. za terminowe wykonanie przez Emitenta zobowiązań wynikających z umowy pożyczki, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. _Zawarcie znaczącej umowy pożyczek Mezzanine_.

Wartość przedmiotu zastawu na dzień zawarcia Umowy Zastawu wynosiła 84.542.595 zł. Przedmiot Zastawu _przedsiębiorstwo_ stanowi kluczowe aktywo spółki OTP S.A., która z uwagi na przedmiot działalności i generowane przychody zajmuje istotną pozycję w Grupie Kapitałowej TPG.

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 1.726.000 euro.

Pośredni i bezpośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym OTP S.A. wynosi 100%.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm