pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy

16-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-16
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _Emitent_ w nawiązaniu do RB 34/2016 z dnia 25.05.2016 roku, informuje, że po podpisaniu w dniu 16 sierpnia 2016 roku, przez Emitenta oraz Spółkę Zależną Zakład Energetyczny ZEN
Sp. o.o. z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie aneksów do umów o kredyty w rachunkach bieżących, łączna wartość umów zawartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Bankiem Millennium S.A. oraz jego spółkami zależnymi wynosi 7.469.660,17 zł.
Najwyższą pod względem wartości umowę stanowi aneks do umowy o linię wielowalutową przyznający kredyt
w rachunku bieżącym w wysokości 4.482.805,31 zł _słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięć zł 31/100 _ zawarty w dniu 10 sierpnia 2016 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. Przedmiotowy aneks przedłuża okres kredytowania od 12.08.2016 roku do 10.02.2017 roku oraz wprowadza obniżanie dostępnego limitu kredytowego po 100 tys. zł w cyklach tygodniowych, począwszy od 30 sierpnia br. do poziomu 2.100.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M +2,5% marży, zaś prowizja za zawarcie aneksu wynosi 0,5% kwoty przyznanej linii go globalnej.
Zabezpieczeniem przyznanego limitu w ramach linii wielowalutowej jest hipoteka na nieruchomościach położonych w Oświęcimiu do wysokości 16.650.000,00 zł, obejmująca prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki administracyjno-socjalne i hale produkcyjne Emitenta, oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową, który może zostać wypełniony do kwoty 10,2 mln zł.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm