pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej

05-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-05
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory SA informuje, iż w dniu 05.08 2016 roku Spółka Chemoservis-Dwory SA _"Emitent", "Spółka"_ podpisała zamówienie, po zawarciu którego, łączna wartość zamówień w okresie ostatnich 12 miesięcy z podmiotem zależnym Zakładem Energetycznym ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej wynosi 6.963.847,31 zł _słownie: sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści siedem zł 31/100_ brutto.
Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.
Umową o największej wartości jest umowa pożyczki nr 3/2016 z dnia 13 lipca 2016 roku. Na podstawie wskazanej Umowy Emitent udzielił Jednostce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 2.900.000,00 zł na okres do dnia 31.12.2019 roku. Spłata kapitału pożyczki nastąpi w 42 ratach, na koniec każdego miesiąca w ostatnim dniu roboczym wraz z odsetkami od pożyczki.
Zabezpieczeniem umowy pożyczki jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm