pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.

19-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-19
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że koszty emisji 27.000 sztuk obligacji serii B wyniosły 192.229,50 zł, obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Chemoservis-Dwory S.A. faktur i dokumentów księgowych według stanu na dzień 19 maja 2016 roku, w tym:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 192.229,50 zł
b_ wynagrodzenie subemitentów: 0,00 zł
c_ sporządzenie noty informacyjnej wraz z kosztami doradztwa: 0,00 zł
d_ promocja oferty: 0,00 zł

Średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną obligację serii B wynosi 7,12 zł.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty przeprowadzenia emisji obligacji zarówno rachunkowo, jak i podatkowo stanowią koszty uzyskania przychodów i były potrącone w dacie ich ujęcia w księgach rachunkowych Spółki. W sprawozdaniu finansowym Emitenta koszty emisji prezentowane są w Sprawozdaniu z zysku lub straty w pozycji koszty finansowe.

Informacje związane z emisją obligacji serii B prezentowane były w raportach bieżących: Nr 19/2016
z dnia 29 marca 2016 roku, Nr 20/2016 z dnia 31 marca 2016 roku.

Podstawa prawna: §33 ust 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm