pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Wybór biegłego rewidenta

01-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, że w dniu 31.05.2016 roku Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie
§ 22 pkt. 1 ppkt. 4 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Chemoservis-Dwory S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Chemoservis-Dwory za rok 2016 i 2017 oraz przeglądu półrocznego sprawozdania w 2016 roku i w 2017 roku dla jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań została wybrana Firma: Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowej 40/5, wpisana na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pod nr 3704. Spółka współpracowała do tej pory ze Spółką Chemoservis-Dwory S.A. i po raz trzeci przeprowadzi przegląd i badanie sprawozdań finansowych za rok 2016. Po raz pierwszy Spółka Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. dokonała przeglądu i badania sprawozdań finansowych za rok 2014, następnie za rok 2015. Zarząd Emitenta, informuje ponadto, że umowa z w/w podmiotem, zawarta zostanie na okres niezbędny do przeprowadzenia przeglądów półrocznych oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wraz z wydaniem opinii i raportów z przeprowadzonego przeglądu i badania, na okres obejmujący lata 2016 i 2017 nie dłuższy jednak niż do 30 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 i § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. _Tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm