pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta

07-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-07
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. _Emitent_ w nawiązaniu do Raportu bieżącego Nr 36/2016 z dnia
2 czerwca br. informuje, że Emitent w dniu 7 czerwca 2016 roku dokonał wcześniejszego _przedterminowego_ wykupu części obligacji serii B, to jest 2.961 _dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden_ sztuk obligacji serii B _"Obligacje"_ celem ich umorzenia.

Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpił zgodnie z Warunkami emisji obligacji serii B, obejmując wartość nominalną: to jest 1.000,00 zł za każdą obligację, w łącznej wysokości 2.961.000,00 zł oraz należną kwotę odsetek od obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu w łącznej wysokości 38.078,46 zł _12,86 zł na jedną obligację_. Rozliczenie finansowe transakcji w łącznej wysokości 2.999.078,46 zł nastąpiło
w dniu 3 czerwca br. poprzez przekazanie środków finansowych na konta bankowe Obligatariuszy. Odbiór odcinków obligacji odpowiadającej części wykupionej nastąpił w dniu dzisiejszym.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jednolity Dz. U. z dnia 28.01.2014 r. poz. 133_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm