pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.

05-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-05
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A.,_"Emitent"_ informuje, iż w dniu 5 maja 2016 roku, otrzymała od podmiotu zależnego następującej treści informację:
"Spółka Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w nawiązaniu do RB Emitenta nr 20/2016 informuje, że w dniu 05.05.2016 r. powzięła informację o wpisie w dniu 25.04.2016 do Rejestru Zastawów pod pozycją 2489481 przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy – Rejestru Zastawów zastawu o najwyższej sumie zabezpieczenia 40 500 000,00 zł. Wpisu dokonano na wniosek BSWW TRUST Sp. z o.o., ponieważ w dniu 29.03.2016r. została zawarta pomiędzy Zakładem Energetycznym ZEN Sp. z o.o. jako Zastawcą a BSWW TRUST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Zastawnikiem Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego, której przedmiotem jest mienie ruchome przedsiębiorstwa Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej o wartości 29 959 191,08 zł wg stanu na dzień 31.12.2015r. Zastawnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2020r.
Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z 2009 roku poz. 259_".

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm