pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BOŚ SA (BOS)

Pełna nazwa BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻELAZNA 32 00-832 WARSZAWA
Telefon (022) 850-88-05; 850-87-20
Prezes
Fax (22) 8508888; 8508895
WWW www.bosbank.pl
E-mail bos@bosbank.pl
ISIN PLBOS0000019

Komunikaty spółki: BOŚ SA (BOS)

2016-11-03 08:23 QSr
2016-10-28 13:27 Zmiana daty przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu BOŚ S.A. za III kwartał – QSr-3/2016
2016-10-26 15:41 Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.
2016-09-29 16:38 Nabycie przez BOŚ S.A. obligacji własnych
2016-09-26 11:57 Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego
2016-08-22 15:24 Ustalenie przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Banku
2016-08-18 07:44 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-04 11:34 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii U Banku Ochrony Środowiska S.A.
2016-07-26 16:06 Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego
2016-07-19 12:11 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2016-07-18 14:20 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2016-07-18 14:19 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2016-07-15 12:16 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
2016-07-13 11:34 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
2016-06-28 15:28 Objęcie akcji BOŚ S.A. przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
2016-06-24 18:34 Zakończenie subskrypcji akcji serii U
2016-06-24 18:22 Zawarcie umów objęcia akcji serii U
2016-06-24 18:08 Zawarcie znaczącej umowy
2016-06-24 12:52 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-24 12:50 Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji
2016-06-24 12:49 Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-21 19:36 Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii U
2016-06-02 08:15 Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału
2016-05-25 10:50 Rozpoczęcie Oferty i subskrypcja Akcji Serii U
2016-05-24 10:24 Zalecenie przez KNF uzupełnienia Programu Postępowania Naprawczego
2016-05-18 18:51 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 23 czerwca 2016 r. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia
2016-05-11 08:05 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 14:57 Środki na wykup euroobligacji BOŚ S.A.
2016-04-27 16:30 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 27.04.2016 r.
2016-04-27 16:26 Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 27 kwietnia 2016 r

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm