pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BOŚ SA (BOS)

Pełna nazwa BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻELAZNA 32 00-832 WARSZAWA
Telefon (022) 850-88-05; 850-87-20
Prezes
Fax (22) 8508888; 8508895
WWW www.bosbank.pl
E-mail bos@bosbank.pl
ISIN PLBOS0000019

Komunikaty spółki: BOŚ SA (BOS)

2015-11-27 09:22 Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca wpłaty na wypłaty środków gwarantowanych – uzupełnienie
2015-11-25 08:34 Informacja od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotycząca wpłaty na wypłaty środków gwarantowanych
2015-11-05 07:55 QSr
2015-10-26 10:32 Zalecenie KNF w sprawie dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Ochrony Środowiska S.A.
2015-10-21 14:47 Zawarcie znaczącej umowy
2015-09-22 15:46 Zgoda KNF na powołanie Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu BOŚ S.A.
2015-09-15 17:29 Zmiany w składzie Zarządu Banku
2015-08-19 07:54 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-12 14:40 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii U
2015-08-04 12:09 Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.06.2015 r.
2015-07-14 11:49 Zmiana daty przekazania „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu półrocznego BOŚ S.A.- Psr/2015
2015-07-08 13:14 Zakończenie Programu odkupu akcji własnych BOŚ S.A.
2015-07-07 11:52 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-07-03 13:46 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-07-02 15:35 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
2015-07-02 15:35 Powołanie Prezesa Zarządu BOŚ S.A.
2015-07-02 15:32 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-07-02 11:08 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-30 15:58 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-29 14:59 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-26 13:43 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-25 15:32 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-24 13:39 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-23 11:35 Nabycie akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych
2015-06-22 13:40 Emisja obligacji własnych BOŚ S.A. serii T
2015-06-16 15:23 Program odkupu akcji własnych
2015-06-10 19:22 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOŚ S.A. w dn. 10.06.2015 r.
2015-06-10 19:21 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
2015-06-10 19:20 Treść uchwał podjętych przez ZWZ BOŚ S.A. w dniu 10.06.2015 r.
2015-06-01 13:32 Emisja obligacji krótkoterminowych BOŚ S.A. serii KT.1.43

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm