pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: BOŚ SA (BOS)

Pełna nazwa BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŻELAZNA 32 00-832 WARSZAWA
Telefon (022) 850-88-05; 850-87-20
Prezes
Fax (22) 8508888; 8508895
WWW www.bosbank.pl
E-mail bos@bosbank.pl
ISIN PLBOS0000019

Komunikaty spółki: BOŚ SA (BOS)

2016-04-21 15:47 Opinia Zarządu BOŚ S.A. do projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza NFOŚiGW
2016-04-20 18:35 Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 roku
2016-04-20 14:57 Główne założenia Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska S.A. na lata 2016 – 2020
2016-03-30 17:47 Informacja ws. postępowania naprawczego
2016-03-30 08:30 Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 27.04.2016 r.
2016-03-30 08:29 Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 27 kwietnia 2016 r
2016-03-24 10:15 Uzupełnienie raportu nr 19/2016 z dn. 18.03.2016 r.
2016-03-24 06:51 Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.
2016-03-21 08:05 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 08:02 Raport roczny R 2015
2016-03-18 10:29 Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
2016-03-01 16:56 Zmiana daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego BOŚ S.A. za 2015 r.
2016-02-29 21:24 Zmiana ratingu BOŚ S.A.
2016-02-29 13:47 Opinia Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w sprawie wysokości podwyższenia kapitału oraz informacja o obniżeniu wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu
2016-02-25 08:08 Rozpoczęcie prac nad Ramową Strategią BOŚ S.A. na lata 2016-2020
2016-02-16 17:03 Życiorysy zawodowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. - uzupełnienie raportów nr 9/2016 oraz 13/2016 z dn. 15.02.2016 r.
2016-02-15 22:36 Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.
2016-02-15 21:49 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ Ś.A.
2016-02-15 19:27 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOŚ S.A. w dn. 15.02.2016 r.
2016-02-15 18:03 Treść uchwał podjętych przez NWZ BOŚ S.A. w dniu 15 lutego 2016 r.
2016-02-15 14:13 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.
2016-02-10 17:10 Wstępna informacja o wyniku finansowym BOŚ S.A. za 2015 r. oraz o rozpoczęciu prac nad programem naprawczym
2016-02-01 11:37 Decyzja KNF o zaliczeniu środków pieniężnych z emisji obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W do funduszy uzupełniających.
2016-01-28 11:00 Uzupełnienie RB 4/2016 - Stanowisko Zarządu BOŚ S.A. do punktu 8 porządku obrad NWZ BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r.
2016-01-27 13:07 Uzupełnienie RB 4/2016
2016-01-19 13:24 Projekty uchwał na NWZ BOŚ S.A. zwołane na dzień 15.02.2016 r.
2016-01-19 13:24 Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r.
2016-01-12 11:40 Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-07 19:55 Zmiany w składzie Zarządu BOŚ S.A.
2015-12-30 15:52 Emisja obligacji podporządkowanych BOŚ S.A. serii W

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm