pieniadz.pl

BOŚ SA
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

19-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-19
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska _"Spółka"_ informuje, że w dniu 18 lipca 2016 roku Spółka otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:
"Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ informujemy, że w wyniku rejestracji w dniu 12 lipca 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Bank Ochrony Środowiska S.A. _dalej "Spółka"_, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 43/2016 z dnia 13 lipca 2016 r., Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _dalej "Fundusz"_ zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
Przed podwyższeniem kapitału, tj. na dzień 11 lipca 2016 r. Fundusz posiadał 1 261 173 _jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy_ akcji Spółki, stanowiących 5,51 % kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 1 261 173 _jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy_ głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,51 % ogólnej liczby głosów.

Po podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. na dzień 12 lipca 2016 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 1 261 173 _jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy_ akcji Spółki, co stanowiło 2,01 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 1 261 173 _jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt trzy_ głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 2,01 % ogólnej liczby głosów."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm