pieniadz.pl

BOŚ SA
Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału

02-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Deklaracja udziału Głównego Akcjonariusza w podwyższeniu kapitału
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 25 maja 2016 r. o rozpoczęciu oferty i subskrypcji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U Banku Ochrony Środowiska S.A. _"Bank"_ o wartości nominalnej 10 zł każda w formie subskrypcji prywatnej, Zarząd Banku informuje, iż otrzymał od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 1 czerwca 2016 r. deklarację przeznaczenia na podwyższenie kapitału Banku kwoty do 200 mln zł. Zaangażowanie to będzie możliwe w przypadku uzyskania przez Fundusz wymaganych przez stosowne przepisy zgód, w tym zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych i ministra właściwego do spraw środowiska, przy czym Fundusz zainicjował już działanie zmierzające do uzyskania wskazanych zezwoleń.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm