pieniadz.pl

BOŚ SA
Zawarcie umów objęcia akcji serii U

24-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji serii U
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. _"Spółka"_ zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że do dnia 24 czerwca 2016 r., w związku z ofertą nie mniej niż 1 i nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 10,00 _dziesięć_ złoty każda _"Akcje Serii U"_ przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2016 r., Spółka zawarła z inwestorami umowy objęcia 40.000.000 Akcji Serii U o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji Serii U i ceny emisyjnej Akcji Serii U, w wysokości 400.000.000 złotych. Spółka ponadto informuje, iż wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami.

Niniejszy materiał został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o Ofercie"_ i ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933_ i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm