pieniadz.pl

BOŚ SA
Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego

26-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zalecenia KNF dotyczące Programu Postępowania Naprawczego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 24/2016 z dnia 30 marca 2016 r., 32/2016 z dnia 24 maja 2016 r. oraz 48/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. dotyczących Programu Postępowania Naprawczego Banku Ochrony Środowiska S.A. _"Program"_, w wykonaniu § 78 ust. 1 pkt 5 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2016 r. powziął informację, iż Komisja Nadzoru Finansowego _"KNF"_, w piśmie z dnia 23 września 2016 r., wnosi o uzupełnienie i weryfikację przedłożonego Programu z uwzględnieniem wszelkich kwestii wskazanych w piśmie i przedłożenie go przez Bank w KNF w najkrótszym możliwym terminie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm