pieniadz.pl

BOŚ SA
Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji

24-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Powołanie i ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej BOŚ S.A. nowej kadencji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. w dniu 23 czerwca 2016 r. powołało Radę Nadzorczą Banku X kadencji na lata 2016-2019, która ukonstytuowała się w tym samym dniu w następującym składzie:

1. Wojciech Piotr Wardacki - Przewodniczący
2. Andrzej Grzegorz Matysiak - Wiceprzewodniczący
3. Emil Stanisław Ślązak - Sekretarz
Członkowie:
4. Janina Goss
5. Oskar Marek Kowalewski
6. Paweł Wojciech Mzyk
7. Piotr Sadownik
8. Marian Szołucha

Zarząd Banku niniejszym informuje, że następujący członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Zwyczajne Walnego Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.: Janina Goss, Andrzej Grzegorz Matysiak, Oskar Kowalewski, Wojciech Paweł Mzyk, Emil Stanisław Ślązak, Marian Szołucha i Wojciech Wardacki oświadczyli iż:
a_ nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do BOŚ S.A.;
b_ nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
c_ nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ponadto Piotr Sadownik oświadczył, iż:
a_ nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do BOŚ S.A. z zastrzeżeniem wymienionym w pkt b_ poniżej;
b_ nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu zarządzającego spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu zarządzającego. Pan Piotr Sadownik jest członkiem organu nadzorczego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec BOŚ S.A. - pełnieni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A.
c_ nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Życiorys Pani Janiny Goss znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Życiorysy pozostałych członków wybranych na X kadencję Rady Nadzorczej BOŚ S.A. zostały opublikowane w RB 14/2016 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 16.02.2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm