pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Unima 2000 SA (U2K)

Pełna nazwa UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SKARŻYŃSKIEGO 14 31-866 KRAKÓW
Telefon (012) 298-05-11
Prezes Krzysztof Kniszner
Fax (012) 298-05-12
WWW www.unima2000.com.pl
E-mail kontakt@unima2000.com.pl
ISIN PLUNMST00014

Komunikaty spółki: Unima 2000 SA (U2K)

2016-09-05 13:36 Zawarcie znaczacej umowy
2016-08-31 13:26 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-17 13:45 Aneks do znaczącej umowy
2016-07-25 15:33 Zawarcie znaczącej umowy
2016-07-07 15:04 Aneks do znaczącej umowy
2016-07-01 14:49 Zawarcie umowy znaczącej
2016-06-14 17:03 Akcjinariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 14 czerwca 2016 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ
2016-06-14 16:46 Wypłata dywidendy
2016-06-14 16:34 Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016
2016-05-18 17:57 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-05-17 15:27 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-05-16 12:35 Aneks do znaczącej umowy
2016-05-13 13:43 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 12:02 Aneks do znaczącej umowy
2016-05-09 16:33 Rekomendacja na WZA wypłaty dywidendy
2016-05-06 14:02 Aneks do znaczącej umowy
2016-04-29 10:59 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 10:43 Raport roczny R 2015
2016-04-19 15:46 Wpis w KRS połączenia spółek Lockus sp. z o.o. i Teleinvention sp. z o.o.
2016-03-29 15:17 Zawarcie znaczącej umowy
2016-03-16 14:09 Aneks do znaczącej umowy
2016-03-04 13:40 Uchwały o połączeniu spółek zależnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2016-02-26 12:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-22 14:10 Informacja o wygraniu przetagu publicznego
2016-02-18 13:00 Akcjinariusze obecni na NWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 16 lutego 2016 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym NWZ
2016-02-17 13:45 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 lutego 2016
2016-02-17 13:43 Wypłata dywidendy
2016-02-10 15:27 Zawarcie znaczącej umowy
2016-02-09 11:35 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-01-28 13:40 Korekta/ uzupełnienie raportu bieżącego nr 5/2016 z 20.01.2016r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm