pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016

14-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-14
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r. wraz z informacją o liczbie akcji, z których oddano głosy, o procentowym udziale głosów w kapitale zakładowym oraz o łącznej liczbie głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Jednocześnie Zarząd Spółki, informuje, że: Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej, przewidzianej w porządku obrad, _projekt uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej _ ponadto nie podjęto uchwał dotyczących udzielenia absolutorium _projekty uchwał 13,21_ oraz zmian w statucie _ projekty uchwał 32,33_.Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm