pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Zawarcie znaczącej umowy

25-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-25
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości , że w dniu dzisiejszym wpłynęły do firmy zamówienia na dostawę Systemu Avaya oraz sprzętu HP. Stronami zamówień są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i CH2M Polska SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - Zamawiający. Wartość zamówień wynosi 2 001 263,87 zł netto. Termin realizacji zamówień - 15.08.2016r. Warunki finansowe nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. W zamówieniach nie określono kar umownych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm