pieniadz.pl

Unima 2000 SA
Aneks do znaczącej umowy

07-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-07
Skrócona nazwa emitenta
UNIMA 2000 S.A
Temat
Aneks do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. _Spółka_ działając zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami_ podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.07.2016r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o wykonawstwo z dnia 21.03.2016 roku.
Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie - Zamawiający.
Przedmiotem umowy są prace polegające na wymianie istniejącej instalacji przeciwpożarowej na nową w obiektach Zespołu Elektrowni Wodnych Porąbka – Żar.
O zawarciu niniejszej umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2016 z 29.03.2016r. oraz raportem bieżącym nr 14/2016 z 22.02.2016r.
Na mocy niniejszego aneksu ustalono nowy termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy tj. 15.09.2016r. Pozostałe istotne warunki nie uległy zmianie.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm