pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Unima 2000 SA (U2K)

Pełna nazwa UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. SKARŻYŃSKIEGO 14 31-866 KRAKÓW
Telefon (012) 298-05-11
Prezes Krzysztof Kniszner
Fax (012) 298-05-12
WWW www.unima2000.com.pl
E-mail kontakt@unima2000.com.pl
ISIN PLUNMST00014

Komunikaty spółki: Unima 2000 SA (U2K)

2016-01-28 13:18 Terminy przekazywania w 2016 roku raportów okresowych
2016-01-21 14:34 Wykaz raportów opublikowanych w 2015 roku
2016-01-20 14:49 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-01-20 14:05 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2016-01-20 12:59 Decyzja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014
2016-01-19 16:26 Wyrażenie zgody na połączenie spółek zależnych Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2016-01-11 14:31 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2016-01-04 14:07 Aneks do znaczącej umowy
2015-12-30 14:37 Aneks do znaczącej umowy
2015-12-22 14:48 Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-21 15:28 Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-17 15:49 Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.
2015-12-09 14:36 Zawarcie znaczącej umowy
2015-12-08 14:50 Aneks do znaczącej umowy
2015-12-02 12:50 Aneks do znaczącej umowy
2015-12-01 14:31 Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.
2015-11-18 11:36 Aneks do znaczącej umowy
2015-11-13 12:47 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-04 15:29 Aneks do znaczącej umowy
2015-11-03 14:50 Aneks do znaczącej umowy
2015-10-08 14:59 Zawarcie znaczącej umowy
2015-10-02 09:48 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
2015-09-24 14:55 Odstąpienie od umów kupna akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2% .
2015-09-22 14:21 Aneks do znaczącej umowy
2015-09-18 15:24 Odstąpienie od umów sprzedaży akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i powrotne przekroczenie progów 15%, 20%, 25% głosów oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2% .
2015-09-18 15:21 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta
2015-09-16 12:43 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.
2015-09-15 10:45 Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta
2015-09-11 10:38 Aneks do znaczącej umowy
2015-09-09 15:19 Oswiadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Czlonka Rady Nadzorczej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm