pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Glencore Energy UK Limited

11-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-11
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Umowy pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a Glencore Energy UK Limited
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. informuje, że w okresie ostatnich 12 miesięcy, do 11.08.2016r., Grupa LOTOS zawarła z Glencore Energy UK Limited z siedzibą w Londynie umowy, których łączna wartość wyniosła ok. 693 mln PLN i osiągnęła wartość umowy znaczącej, przekraczając 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS.
11.08.2016 r. Grupa LOTOS S.A. oraz Glencore Energy UK Limited zawarły umowę na czas określony, której przedmiotem była dostawa benzyny surowej na rzecz Glencore Energy UK Limited. _największa spośród wskazanych powyżej umów_.

Szacunkowa wartość umowy z 11.08.2016r. wynosi ok. 214 mln PLN.
Umowa nie zawiera warunku ani terminu zawieszającego, nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Umowa i wartość współpracy z Glencore Energy UK Limited została uznana przez Spółkę za istotną, gdyż jej realizacja będzie mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą, i zgodnie z przyjętymi standardami raportowania.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm