pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku – korekta treści raportu

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2016 K
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS S.A. w dniu 28 czerwca 2016 roku – korekta treści raportu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Z powodu problemów technicznych w dniu 28.06.2016 r. wysłano nieprawidłową treść raportu nr 30/2016. Poniżej Grupa LOTOS S.A. publikuje prawidłową treść raportu nr 30/2016:

Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2016 roku:

Nazwa Podmiotu / Liczba głosów / Udział w głosach ZWZ / Udział w głosach ogółem:
Skarb Państwa / 98.329.515 / 76,45% / 53,19%
Nationale Nederlanden OFE / 9.000.000 / 7,00% / 4,87%
OFE PZU "Złota Jesień" / 8.900.000 / 6,92% / 4,81%

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest Art.70 pkt.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm