pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.

28-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. _Spółki_ informuje, iż w dniu 28.06.2016 r. otrzymał informację, że Skarb Państwa _akcjonariusz Spółki_, na podstawie §11 ust. 2 Statutu Spółki, odwołał Panią Beatę Kozłowską - Chyłę z Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. IX wspólnej kadencji oraz powołał w jej miejsce Panią Agnieszkę Stolarczyk – Mierzwę.

Życiorys Pani Agnieszki Stolarczyk – Mierzwy oraz oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Grupy LOTOS S.A. oraz że nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, ani członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, zostaną przekazane odrębnym raportem.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt.21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm