pieniadz.pl

Grupa Lotos SA
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

25-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Grupa LOTOS S.A. przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A., występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU "Złota Jesień" _Fundusz_, zawiadomienie, iż w wyniku rozliczenia transakcji dokonanej w dniu
20 października 2016 roku Fundusz zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów Spółki do poziomu powyżej 5%.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm