pieniadz.pl

K2 Internet SA
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.

15-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-15
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2008 r. zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wnioski o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym 330 000 praw do akcji serii H (oznaczonych kodem PLK2ITR00028) oraz 2 030 000 akcji zwykłych na okaziciela (oznaczonych kodem PLK2ITR00010) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
- 30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 277 530 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 870 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 60 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 219 537 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 92 940 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- 149 993 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 330 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Podstawa prawna:
§9 ust. 1 Regulaminu Giełdy


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm