pieniadz.pl

K2 Internet SA
Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ przez akcjonariusza i klientów akcjonariusza K2 Internet S.A.

22-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-22
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na WZ przez akcjonariusza i klientów akcjonariusza K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2008 r. otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) akcjonariusz zawiadomił, iż w wyniku przydziału akcji (w dniu 15 kwietnia 2008 r.) BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami) stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki K2 Internet S.A.
Łącznie, wymienione Fundusze, stały się posiadaczami 200.999 akcji, które stanowią 9,90% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 200.999 głosów stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Wcześniej Fundusze nie posiadały akcji Spółki K2 Internet S.A.
Również w dniu 21 kwietnia 2008 r. Zarząd K2 Internet S.A. otrzymał od BZ WBK AIB Asset Management S.A. zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) akcjonariusz zawiadomił, iż w wyniku przydziału akcji (w dniu 15 kwietnia 2008 r.) klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. stali się posiadaczami 200.999 akcji, które stanowią 9,90% w kapitale zakładowym Spółki, dających prawo do 200.999 głosów stanowiących 9,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Wcześniej klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. nie posiadali akcji Spółki K2 Internet S.A.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm