pieniadz.pl

K2 Internet SA
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H K2 Internet S.A.

05-06-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2008
Data sporządzenia: 2008-06-05
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał informację o podjęciu w dniu 4 czerwca 2008 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 433/2008 w sprawie wprowadzenia z dniem 6 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki K2 Internet S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLK2ITR00010" o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda:
- 30 000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii A,
- 277 530 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści) akcji serii B,
- 870 000 (osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C,
- 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii D,
- 219 537 (dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii E,
- 92 940 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji serii F,
- 149 993 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii G,
- 330 000 (trzysta trzydzieści tysięcy) akcji serii H
Akcje Spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "K2INTERNT" i oznaczeniem "K2I"

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji, o których mowa powyżej, nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 czerwca 2008 r. rejestracji akcji serii H i oznaczenia ich kodem "PLK2ITR00010".

Równocześnie na podstawie Uchwały nr 434/2008 z dnia 4 czerwca 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 5 czerwca 2008 roku ostatniego notowania 330.000 (trzystu trzydziestu tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki K2 Internet S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLK2ITR00028".

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm