pieniadz.pl

K2 Internet SA
Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz PDA serii H K2 Internet S.A.

21-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-21
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii A, B, C, D, E, F, G i H oraz PDA serii H K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym Uchwałę nr 297/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 r., Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w myśl której, na podstawie §3 ust. 1 oraz §14 Regulaminu Giełdy, dopuszczono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden) każda, w tym:
- 30 000 akcji serii A,
- 277 530 akcji serii B,
- 870 000 akcji serii C,
- 60 000 akcji serii D,
- 219 537 akcji serii E,
- 92 940 akcji serii F,
- 149 993 akcji serii G,
- 330 000 akcji serii H

oraz 330 000 praw do akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii H o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden) każda.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii H, nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji tej serii.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust 1, pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
§ 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm