pieniadz.pl

K2 Internet SA
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku, oświadczenie o zamiarze nieprzekazywania jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.

15-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-15
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku, oświadczenie o zamiarze nieprzekazywania jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2008 roku.
Raporty okresowe będą przekazywane w następujących terminach:
1.Skonsolidowany raport roczny za 2007 r. – 11 czerwca 2008 r.
2.Jednostkowy raport roczny za 2007 r. – 11 czerwca 2008 r.
3.Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2008 r. – 15 maja 2008 r.
4.Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 r. – 13 sierpnia 2008 r.
5.Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 r. – 14 listopada 2008 r.
6.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2008 r. – 29 września 2008 r.

Zarząd K2 Internet S.A. oświadcza, że zamierza, na zasadzie określonej w § 87 rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744). nie przekazywać jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, w związku z czym w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczane będą kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone zostanie skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Podstawa prawna:
§ 100 ust. 4 oraz § 87 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-06-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4790 -0,25%  -1,12gr
  • USD dolar 4,1887 -0,18%  -0,77gr
  • GBP funt 5,2109 -0,04%  -0,21gr
  • CHF frank 4,6211 -0,19%  -0,87gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm