pieniadz.pl

K2 Internet SA
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego K2 Internet S.A.

30-05-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2008
Data sporządzenia: 2008-05-30
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego K2 Internet S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 20 maja 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego K2 Internet S.A. w drodze emisji akcji serii H.
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 1.700.000,00 PLN do kwoty 2.030.000,00 PLN i dzieli się na 2 030 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł. każda, w tym:
• 30 000 akcji serii A,
• 277 530 akcji serii B,
• 870 000 akcji serii C,
• 60 000 akcji serii D,
• 219 537 akcji serii E,
• 92 940 akcji serii F,
• 149 993 akcji serii G,
• 330 000 akcji serii H

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez K2 Internet S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 2 030 000 głosów.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm