pieniadz.pl

K2 Internet SA
Informacja o przydziale akcji K2 Internet S.A. oferowanych w ramach oferty publicznej

15-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-15
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Informacja o przydziale akcji K2 Internet S.A. oferowanych w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych.
Inwestorom, którzy złożyli zapisy bez Zaproszeń, przydzielono 63 523 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcje serii H).
Inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia, przydzielono 258 523 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane) i 266 477 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcji serii H).
Złożone przez Inwestorów zapisy nie zostały zredukowane.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż szczegółowy raport podsumowujący wyniki oferty publicznej, o którym mowa w § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744) zostanie przekazany w odrębnym raporcie bieżącym w terminie wymaganym w ww. rozporządzeniu.

Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym spółki K2 Internet S.A. zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2008 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm