pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: K2 Internet SA (K2I)

Pełna nazwa K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 44A 02-672 WARSZAWA
Telefon (22) 448 70 00; 343 06 00
Prezes Tomasz Tomczyk
Fax (22) 4487101; 4335369
WWW www.k2.pl
E-mail biuro@k2.pl
ISIN PLK2ITR00010

Komunikaty spółki: K2 Internet SA (K2I)

2008-10-24 16:42 Transakcje DM PENETRATOR S.A. na akcjach K2 Internet S.A.
2008-10-10 16:49 Rejestracja przez Sąd spółki, w której ACR S.A., spółka zależna od Emitenta, posiada 100 % udziałów.
2008-10-08 17:28 Transakcje bmp AG na akcjach K2 Internet S.A.
2008-10-08 17:17 Nabycie akcji Spółki przez Prezesa Zarządu.
2008-10-01 18:33 Uzyskanie informacji o ogłoszeniu upadłości spółki będącej klientem Grupy K2 Internet S.A.
2008-09-29 19:10 Skonsolidowany raport półroczny PS 2008
2008-09-03 18:33 Nabycie akcji Spółki przez bmp AG
2008-08-28 17:03 Rejestracja w KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego jednostki zależnej
2008-08-13 18:12 Skonsolidowany raport kwartalny QS 2/2008
2008-08-11 18:01 Nabycie aktywów znacznej wartości przez jednostkę zależną od Emitenta.
2008-07-28 17:06 Korekta raportu bieżącego nr 25/2008
2008-07-28 17:03 Nabycie akcji Spółki przez bmp AG
2008-07-28 17:02 Informacja o przystąpieniu K2 Sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, do MDPL. Sp. z o.o.
2008-07-23 17:23 Informacja o nowym przedsięwzięciu K2 Internet S.A.
2008-07-15 16:46 Transakcje bmp AG na akcjach Spółki.
2008-07-08 16:36 Transakcje bmp AG na akcjach Spółki.
2008-07-07 16:38 Wybór biegłego rewidenta.
2008-06-30 16:49 Nabycie akcji spółki zależnej od K2 Internet S.A.
2008-06-30 16:40 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na WZA K2 Internet S.A.
2008-06-27 20:47 Transakcje bmp AG na akcjach Spółki.
2008-06-27 20:44 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
2008-06-27 20:16 Treść uchwał podjętych na WZA K2 Internet S.A.
2008-06-24 16:53 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej K2 Internet SA - korekta
2008-06-20 17:02 Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za 2007 rok – korekta
2008-06-20 16:58 Raport jednostkowy roczny K2 Internet S.A. za 2007 rok – korekta
2008-06-13 18:31 Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A.
2008-06-12 17:05 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
2008-06-12 16:53 Zbycie akcji Spółki przez Członka Rady Nadzorczej
2008-06-11 18:23 Skonsolidowany raport roczny RS 2007
2008-06-11 18:06 Raport roczny R 2007

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm